Koordinatör

Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK

Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Charyyar ASHYRALYYEV

Sekreterya

Arş. Gör. Kübra Şimşek DEMİRBAĞ

Serkan KAYHAN

Mehmet TOPAL