GELİŞTİRME FAALİYETLERİ TOPLANTILARI

Toplantı No: 1:

Başlık: NE YAPABİLİRİZ? NASIL YAPABİLİRİZ? NASIL YAPIYORUZ? NASIL İYİLEŞTİREBİLİRİZ? Tarih: 17/06/2020, Yer: Senato Salonu, Saat: 15:00

Toplantının Konusu ve İçeriği: 2019 KGBR çerçevesinde üniversitemizin gelişmeye açık yönleri ile ilgili neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda, 2019 KGBR'da tespit edilen üniversitemizin gelişmeye açık 65 yönünden 15 tanesi ile ilgili fikirler tartışıldı.   

Alınan Kararlar:

1) Kalite güvence yönergesinin kalite koordinatörlüğü tarafından hazırlanmasına karar verildi. 

2) Kalite el kitabının kalite koordinatörlüğü tarafından hazırlanmasına karar verildi. 

3) Kalite hedeflerinin kalite koordinatörlüğü tarafından hazırlanmasına karar verildi.  

Toplantı Sunum Dosyası

Toplantı Fotoğrafları

   

Toplantı No: 2: 

Başlık: NE YAPABİLİRİZ? NASIL YAPABİLİRİZ? NASIL YAPIYORUZ? NASIL İYİLEŞTİREBİLİRİZ? Tarih: 09/07/2020, Yer: Senato Salonu, Saat: 15:00

Toplantının Konusu ve İçeriği: 2019 KGBR çerçevesinde üniversitemizin gelişmeye açık yönleri ile ilgili neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda, 2019 KGBR'da tespit edilen üniversitemizin gelişmeye açık 65 yönünden toplam 30 tanesi ile ilgili fikirler tartışıldı. 

Alınan kararlar: 

1) Bölümler ve Birimler Bazında Müfredat güncellemeleri ile ilgili iç ve dış paydaşların da dahil olduğu komisyonlar kurulması konusunda çalışma başlatılmasına karar verildi.   

2) AKTS lerin belirlenmesi ile ilgili tanımlı süreç oluşturulması konusunda koordinatörlüğün ilgili birimler ile iletişime geçmesine karar verildi. 

Toplantı Fotoğrafları