Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün kuruluşu ile görev ve sorumluluklarını kapsayan Gümüşhane Üniverstesi Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi 30.10.2019 tarih 238 sayılı Senato kararı ile kabul edilerek yürülüğe girmiştir.