Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Gümüşhane Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu