Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Gümüşhane Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu