Kalite El Kitabı
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi