2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları 06.02.2020 tarihinde Üniversitemiz Senato salonunda yapılan 2. toplantı ile devam etmektedir. Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK tarafından yönetilen toplantı hazırlanan 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun (TASLAK) metninin Kurumsal Bilgiler, Kalite Güvence Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alt çalışma gruplarının yapmış olduğu çalışmaların sonuçları değerlendirilerek ilk taslak rapor oluşturulmuştur. Kurumun güçlü yönleri ile gelişmeye açık yönleri hakkında komisyon üyelerince bilgi alışverişi yapılmıştır.