2019 yılı faaliyetlerini içerecek olan, 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları 15.01.2020 tarihinde Üniversitemiz Senato salonunda yapılan ik toplantı ile başladı. Komisyon başkan yardımcımız Prof Dr. Günay ÇAKIR'ın açılış konuşması sonrası Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK tarafından 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlık çalışmaları hakkında üyelere sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, raporun hazırlanmasına yöenlik alt çalışma grupları belirlenmiştir.

KİDR Hazırlama Süreci Sunum