Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Üniversitemize dış değerlendirme kapsamında gönderilen dış değerlendirme takım başkanı Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ, üyeler Doç Dr. Rıfat TÜRKEL, Prof. Dr. Ramazan Kurt, Doç Dr. Çiğdem Börke TUNALI, Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU ve Enstitü Sekreteri Gülçan AKPINAR 24-26 Haziran 2019 tarihinde çeşitli toplantı ve ziyaretler yaptı.

        Ziyaret kapsamında; Senato, Yönetim Kurulu, Kalite Komisyonu ve birim yöneticileri ile yapılan toplantıların yanısıra değerlendirme takımı, bazı fakülte ve meslek yüksekokullarımızda da saha ziyareti yaptılar.