Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK başkanlığında Doç. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU, Doç. Dr. Hamza AKTAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Onur KAYA, Şube Müdürü Serhat KARADAĞ ve Mali Hizmetler Uzmanı Serkan KAYHAN 25.02.2020 tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılan Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planının 2019 Yılı Değerlendirme Raporu toplantısı Stratejik Plan Ön İzleme/Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere karara bağlanmıştır.