Gelişmeye açık Yönler İş akışı Süreci

1) Kalite Komisyonunu toplantı yaparak gelişmeye açık yönlerle ilgili ne yapılabileceğine ilişkin beyin fırtınası yapar. 

2) Kalite Koordinatörlüğü yapılması gereken faaliyetleri belirler ve ilgili kişilere yönelik görevlendirme yapar. 

3) Görevli kişiler tamamladıkları çalışmaları Kalite Koordinatörlüğüne iletilir.

4) Kalite Koordinatörlüğü yapılacak faaliyetleri ilgili birimlere iletilir.  

Gelişmeye Açık Yönler Süreç Yönetimi

 

İzleme ve Önlem Alma Faaliyetleri Süreç Yönetimi

A) Stratejik Plan Hedef Göstergeleri İzleme ve Önlem Alma Süreci

1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Plan hedef göstergelerine ilişkin verileri ilgili birimlerden toplar. 

2) Veriler Stratejik Plan Ön İzleme/Değerlendirme Komisyonu tarafından gözden geçirilir. 

3) Hedefe ulaşamayan veya ulaşılmama riski olan performans göstergeleri ile ilgili olarak, hedeflerin nasıl yakalanabileceği konusunda Kalite Koordinatörlüğü öneriler getirilir. 

4) Hedefe ulaşamayan veya ulaşılmama riski olan performans göstergeleri ile ilgili öneriler ilgili birimlere gerekli önlemleri almaları konusunda üst yazı ile bildirilir. 

 

Stratejik Plan Ön İzleme/Değerlendirme Komisyonu 6 aylık dönemlerdeki hedef göstergeleri 
Stratejik Plan İzleme Toplantıları

1) 23.07.2020 tarihli saat 15:00'da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı toplantı odasında stratejik plan göstergeleri analiz edilmiştir. Toplantıda ulaşılamayan performans göstergeleri ile ilgili olarak  şu kararlar alınmıştır. Toplantı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda 04 08 2020 tarihinde Kalite Koordinatörlüğü Hedefe ulaşılmasında risk bulunan göstergeler ile ilgili olarak bütün ilgili birimlere gerekli çalışmaları yürütmeleri konusunda üst yazı gönderilmiştir.  

2) 2020 Yılı Stratejik Plan Yıllık Değerlendirme Raporu yayınlanmıştır.