Program Değerlendirme Çalışmaları Süreci

1) Program değerlendirme kapsamında yer alan bölümler/programlar/anabilim dalları Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

2) Belirlenen bölümler/programlar/anabilim dalları öz değerlendirme raporunu kendilerine tanınan süre içerisinde yazarlar. 

3) Öz değerlendirme raporularının yazımından sonra akran değerlendirme raporları yazılır. 

4) Akran değerlendirme raporunun alınmasından sonra ilgili bölüm/programlar geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına başlarlar. 

 

2020 Yılı Öz ve Akran Değerlendirme Raporu Çalışmaları

1) Program değerlendirme kapsamına bütün bölümler/programlarlar Kalite Koordinatörlüğü tarafından sisteme dahil edilmiştir.

2) Belirlenen bölümler/programlar/anabilim dalları öz değerlendirme raporunu yazmaları konusunda kendilerine 22 04 2021 tarihinde eğitim verilmiştir. Verilen eğitim ile ilgili sunum için linki tıklayınız. 

3) Bütün bölümler/programlar/anabilim dalları kendilerine tanınan süre içerisinde yazmaya başlayacaklardır. Öz değerlendirme raporu için tanınan son süre 15 Mayıs 2021'dir. 

4) Öz değerlendirme raporlarının yazımından sonra akran değerlendirme raporları 1 Haziran 2021- 15 Haziran 2021 arasında yazılacaktır. Akran değerlendirme yapacak kişilerin özellikleri birimlere üst yazı ile gönderilmiştir. 

5) Tamamlanan öz ve akran değerlendirme raporları ilgili bölümler/programlar/anabilim dallarının internet sayfalarında yayınlanacaktır. 

 

2019 Yılı Öz ve Akran Değerlendirme Raporu Çalışmaları

1) Program değerlendirme kapsamında yer alan bölümler/programlarlar Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlendi. Belirlenen bölümler/programlarlar için linki tıklayınız. 

2) Belirlenen bölümler/programlarlar öz değerlendirme raporunu kendilerine tanınan süre içerisinde yazmaya başladı. Öz değerlendirme raporu için tanınan son süre 8 Ekim 2020'dir. 

3) Öz değerlendirme raporularının yazımından sonra akran değerlendirme raporları 19 Ekim 2020- 08 Kasım 2020 arasında yazılmış ve süreç tamamlanmıştır.  

 

 

 

 

akran değerlendirici kriterleri