Kalite El Kitabı
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu 2021
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Klavuzu 2019
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Kalite Güvence Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi