Aşağıda bağlantı linki bulunan toplantıya 25.05.2021 tarihi saat 11:00'da akran başkanlarının katılımlarının sağlanması gerekmektedir. 

Toplantı Linki : https://ss1.gumushane.edu.tr/b/han-d9z-ctu

 

Akran değerlendirme yapacak kişilere ilişkin kriterler

 Akran değerlendirme başkan ve üyelerinin;
- Programınıza denk veya yakın bir programdan olması (Örnek; Öz: Jeoloji - Akran: Jeofizik) gerekmektedir. 
- Akran Başkan ve üye(ler)'in kendi programınızdan olmaması gerekmektedir. 
- Kurum içi veya kurum dışından akran seçebilmek mümkündür. 

 

AKRAN bilgilerine ait liste aşağıda yer almaktadır. Liste gelen bilgilere göre güncellenecektir.

ÜYBS Yetkileri 2021 AKRAN